قبول که بعضی آدم ها انتخاب میکنن که ازدواج نکنن!

اما عزیزم، شمایی که داری میمیری که ازدواج کنی، هر چند وقت یکبار پیش فالگیری که ببینی دوست پسرت یه زن دیگه تو زندگی اش هست یا نه! و چرا معطلش میکنه و اینا .... شما نیا تو فیس بوک نقل قول از شاو بنویس که "زنان باهوش اصلاً ازدواج نمیکنند!"

من اینو از اونی قبول میکنم که ده ساله با نصف فک و فامیل جنگیده و در نهایت اینجوری راحت شده که "واسه ننه ات شوهر پیدا کن! من نمیخواهم ازدواج کنم!" نه از شما!

متقابلاً این به خیلی از آقایون هم بر میگرده ها! گفتم الکی دور بر ندارین!