وقتی داماد میلیاردر (فامیل) با اون سبیل های دسته چمدونی اش داشت با عروس فوق العاده زیباش (ایضاً فامیل) اون بالا میرقصید یه دفعه ذهنم رفت سراغ اون عکس بچگی هامون! همون که تو یه قایق بادی تو استخر باغ پدرش گرفته بودیم! همون که من تویش خودم رو جمع کرده بودم و نشسته بودم چون همین آقای داماد تو قایق جیش کرده بود! کلی فان داشتم در اون لحظه با خودم! میگن عروسی فامیلی خوب نیست! فرض کن این خاطره مال عروس بود نه مال من!!!