از امروز صبح استرس گرفتم که پیر شدم! شاید هم دیروز بود، شاید چند روز پیش! نمیدونم فکر کنم هرچی نزدیک شدم به اومدن داداشم استرسش بیش‌تر شد! شما که یادتونه تا چندوقت پیش این پروسه ok بود؟! حالا از صبح هی فکر میکنم بیاد می‌بینه من پیر شدم...