به خواب زمستونی ام یه حال و حوای پائیزه دادم! بدون اینکه از تنظیمات قبلی ام حتی یه backup بگیرم! که این کار اصلاً مثل من نیست!!!!!

اینم یه شروع تازه! ببینیم چقدر دووم میاره!