عجب اوضاع قاراشمیشيه: کتی عصبانی ، یاسی عصبانی ، منم که گلناز میگه سر آزمایشگاه عصبانی شدم ، میگه ترسناک شده بودم !!!!!!!!! ، نمی دونستم ترسناک هم میشم ، بمیرم برای گلناز جونم ، چی کشیده........ گلنازی ببخشید ، من نمی دونستم دارم بد اخلاقی میکنم.

تحقیق ذخیره مونده برای شب آخر ، من حتی نمیدونم چقدر میخواهد و در چه سطحی . ای خدا چی کار کنم ، آهوم رو پیدا کنم ( آهو در اینجا استعاره است از یه .pdf  که استاد بی بر و برگشت بگه عالیه )