بازم نمایشگاه کتاب......

آی حال میده کتابی رو که می خواستی همون روز –ِ دوم تموم شده باشه ...

 آی حال میده ملی کارتت قاطی کنه و 200 تومن پولت پر بشه .....

 آی حال میده وقتی برات پول میریزن به اونیکی حساب ،  بری بانک ببینی بسته ...

آی حال میده هیچ کدوم از دستگاه های کارت ملی کار نکنن ........

 

ولی بازم جای شکرش باقیه که سلامتی بود و تونستیم بریم ، کلی هم با یاسمن خندیدیم ، تازه معماران جونم رو هم دیدیم ، کلی انرژی + داد .

 

از یه آقاهه داشتیم راجع به oracle سئوال می پرسیدیم و راهنمایی می خواستیم ، نمی دونم GF –ِ ش بود ، نامزدش بود ، خانومش بود یا خواهرش بود ، هر کی که بود اگه بیش تر صحبت می کردیم کلمون رو می کند . هر دفعه که ما از این آقاهه سئوال میپرسیدیم این دختره پیداش میشد و میچسبید بهش      یاسی میگه شاید اگه ما هم یه آقا داشتیم که Oracle بلد بود همینطوری سفت میچسبیدیمش!!!!!!!!!! حالا خدا کنه برای پسر مردم شر نشده باشه