این مال ِ دیروزه ( account نداشتم )

اِ اِ اِ  ...  استاد محترم میگه: " خانوم ها معمولاً نمراتشون 1.5 برابر آقایونه ولی تو فوق ، شا....ید یکیشون قبول بشه"  یعنی که حالا اگه واستادین و این امتحان رو فوق ِ برنامه دادین و حتی نمره خوبی هم گرفتین بازم ملاک نیست و نشان از خرخونییه و اونجور که باید نمی فهمین!!!.... ما هم که شجاعانه رفتیم میز اول نشستیم و امتحان دادیم .... ولی فکر کنم همونطور که یاسی گفت ورقه هامون رو از سر بازکنی صحیح کرد ، به من که نمره خوبی داد. شرمنده ی داشم شدم ولی . اگه می دونستم  پشتِ من نشسته شاید می تونستم بهش برسونم ( حالا انگار خیلی بلدم ) بیچاره برای اظهار وجود حرف هم زده ولی من ِ کر صداش رو نشناختم . البته بعید می دونم از اون خرچنگ غورباقه های ریز من چیزی سر در می آورد ، به خصوص از مداری که برای مقایسه کننده طراحی کرده بودم