من نمی دونم کنکور کارشناسی ارشد چه ربطی به کتابخونه مرکزی داره که ما رو بیرونمون کردن ! گلناز که دقیقاً همون موقع رسیده بود بیچاره . خلاصه از روی ناچاری و بی جایی رفتیم رو چمن های پارک لاله !!!!

یه سئوال از visitor هایی که ندارم (!!!!!!!!) اگه سه تا دختر بخواهند یه چند ساعتی با هم باشن و دانشگاهشون هم تعطیل باشه و نخواهند هم برن کافی شاپ ( و کلاً جاهایی که ملت  تریپ love –َن ) باید کجا برن ؟ (پارک ها رو هم بی خیال شین ، خیلی ضایع اَس . امروز هم پنجشنبه بعد از ظهر بود و هیچ خری تو این گرما بیرون نبود الا یه سری love که نیمکت ها رو پر کرده بودن و ما رو به سمت چمن سوق دادن)