افسردگی گرفتم ، هر جور که حساب ميکنم ، از اين  محاسن کم ترم ( نمی تونم link بدم چون شايد بفهمه خونم کجاس ). حالا می توانم بگم اگه اون تو گروه هاشمی طبا -ِ ولی من نيستم علتش اينه که يه سال جلو تره و سال بالائيه. ولی وبلاگش چي؟ کلاْ دو تا post داشته تا حالا که آخريش هم مال حدوداً مرداد ِ پارساله ولی ۷۵۵ تا visitor داشته . حالا من ..... (فقط يه نگاهی به تعداد visitor هام بندازين)