در راستای اهداف و برنامه ای که " چیکه " مشخص کرده* در اولین روز از برنامه (امروز) یه کم کیمیاگر دوره کردم(!!!) ، یه کم کتاب بیهوده خوندم( یه داستان )، تا پیچ شمرون پیاده اومدیم ، من میزم رو مرتب کردم ( البته مثلا ً) ، یه پرده از نمایشنامه شکسپیر رو خوندم ، اون کتاب جوک انگلیسیه رو پیدا کردم و یه 7 – 8 تاییش رو خوندم ، مشکلات کتی و سیخه رو حل کردم (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) الآن هم میخواهم برم حموم

می بينيد که امتحان ها چقدر در بالا بردن فرهنگ و سطح اطلاعات آدم موثره ، حالا هی بگين امتحان بده!!

 

*چیکه فرمودن که تا 18 روز دیگه باید تموم درس ها رو جمع کنی ( خطاب به مرجان البته)