من احساس خطر نمی کنم ولی عقل حکم ميکنه که آماده باشم ( بالاخره نوبت ما هم ميشه ، الآن فرصت خوبيه که حرف هام رو بزنم ):
۱ - خوبی ، بدی ديدين حلال کنين.
۲ - به قول عمو شلبی :

                                     رفقا ميون يادگاری هام ، خاکم کنين
                                 پرنده هامو بدين به اوناييکه دوست دارن
                               شعرامو بدين کسايی که شعر می خونن*
                                                  برام قبر بکنين ، همين ورا
                                                                  موزيک غمناک
                                                                       يادتون نره!

۳ - همه دوستايی که مياین اينجا ، می خواهم بدونين که خيلی دوستتون دارم و ....those were the days 

* گرچه من نه پرنده دارم و نه استعداد شعر گفتن