بالاخره قالبش رو هم درست کردم ‌، الته ميدونم که هنوز هم کمی و کاستی داره ولی خو...ب . برم به گلناز جوونی زنگ بزنم ببينم نظرش چيه.

ياسی جونم خيلی دلم ميخواهد همين امروز بهت بگم اينجا رو - حيف که هنوز وقتش نرسيده