دیدین مصاحبه دیشب کانال 5 با اون نمکیه رو ؟

 دیدین پسره زورکی ۱۵-۱۶ سال داشت ؟

دیدین از قیافه، چیزی از بچه سوسول های بالا شهری کم نداشت ؟

دیدین میگفت ما هم آدمیم می فهمیم که نباید محیط زیست رو آلوده کنیم ؟

خیلی دلم میخواهد بدونم گزارشگری که دو  تا پسر بچه  که برای خرج خونشون میان آشغال های خونه های ما رو زیر و رو میکنن رو به آلوده کردن محیط  زیست متهم میکنه ، خودش هیچ وقت آشغال نمی ریزه تو خیابون یا وقتی میره پیکنیک یه آتیشی روشن نمیکنه ؟

خیلی دلم میخواهد عدل رو یکی نشونم بده .....

نه ، خدا حداقل تو این دنیا عادل نیست ، به قول داداشم همیشه بیشتر از لیاقتت بهت میده ولی به همه مساوی نمیده.

 

اگر خورشید در لاشه سگ مرده تخم مگس بپرورد ، پس لاشه سگ لایق بوسه های خورشید است....

 

من چی؟ من چرا لایق اینهمه چیزهایی که دارم هستم؟ چرا لایق این همه محبتم ؟

نه ، خودم که خوب میدونم ، من لایقش نیستم.

 

هر چه لیاقت ایشان کمتر باشد رفتار شما بیشتر مقرون به بزرگواری است