بیا میگن کار رو بسپُر به کاردون ، اینهمه سعی و تلاش کردیم ،فکر کردیم دیگه template –ِ آخرشه،هه، این گلناز جیک ثانیه کلی ایراد پیدا کرد. گلناز جونم قبول کرده کمکم کنه تا درست شه ، خداییش من بدون دوستام "مور"ی بیش نیستم و "پشیزی" بیش ارزش ندارم!!!!!!!

 گلی جونم مرسی إن شاء الله بتونم یه روز جبران کنم .  

راستی برنامهُ همروندم هم بالاخره درست شد ، آخه وقتی متغیرت رو از نوع channel تعریف نکردی از بچه چه انتظاری داری آخه ، در ضمن وقتی insertion sort را عینا" از روی source –ِ  C اَش کُپ میزنی خوب معلومه که multi pascal  –ِ بیچاره invalid index میده(این تیکه ها رو با خودم بودم)