خدایا یه کاری کن باطنی سئوال هاش رو آسون بده. مای بیچاره دو تا امتحان داریم . معماری رو هم که اگر جزوش رو هم جویده باشی، نمیتونی مطمئن باشی پاس شه.  نمی دونم هدف باطنی از این سخت گیری ها چیه.  کاش حداقل برامون هدفش رو میگفت.  حتماً یه هدف درست و حسابی داره که با این حالش پا میشه میاد دانشگاه. خیلی از سال بالایی ها میگن آه ما بوده که گرفتتش. گرچه میدونم که به حرف گربه سیاهه بارون نمیباره، ولی از اون به بعد هر استادی رو که میخواهم نفرین کنم، میگم خدا کنه از دانشگاه بره (قبلاً ها میگفتم " بمیره" که البته منظورم دقیقاً همین نبود، ولی خوب به قول گلناز مرغ آمین تو راهه).  مثلاً اگه اینطوری سفت و سخت هم حاضر غایب نمیکرد باز هم ما میرفتیم سر کلاس ، تنها تفاوتی که داشت این بود که احساس مجبور بودن رو نداشتیم و من که به شخصه سر کلاسش احساس بهتری داشتم. نمیدونم چرا ،  ولی به دلم افتاده میفتم.