دنیا خیلی کوچیکه ،orkut  کوچیک تره!!!!

رفتم تو mailbox ام دیدم دو نفر تو orkut ، add ام کردن : اولی دوست دوران دبیرستانم بود ، دومی هم دوست برادرم که فارق التحصیل دانشگاه خودمونه!!

از صبح در عجب بودم که دوست برادرم چطوری منو پیدا کرده ( البته بعد فهمیدم که تازه عضو شده و احتمالا ً تو community دانشگاه اسم منو دیده )

اما الآن که رفتم تو profile  -ِ اون دوستم بیشتر کف کردم. جزو friend  هاش یکی از بچه های دانشگاهمون بود که دهنم باز موند.

دنیا خیلی کوچیکه ، orkut کوچیکتر......