کار آموزی 30.gif
اينقدر بهم پيشنهاد کار شده که نميدونم کدوم رو انتخاب کنم واقعا ْ !!!!!


اگر ميخواهيد يک آدم خوش شانس باشيذ،
اگر ميخواهيد يک آدم حرفه ای باشيد،
اگر ميخواهيد شما هم بتوانيد هر جا که اراده ميکنيد کار کنيد
و 
اگر ميخواهيد همه چيز تحت کنترل شما باشد.....

  شرمنده من نميتونم کمکی بهتون بکنم !!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
آرمان در آسمان

الحق که در چرت نوشتن بی همتا هستی سعی کن ادامه بدهی تا در آينده چرت نويس نمونه باشی .شوخی کردم ناراحت نباش !