آی گلناز گلی!

همچین به یادت بودم! همچین مطمئن بودم یه هفته به دفاعت مونده!

امروز دیدم به به دفاعیدی!

بابا تبریک! البته یه چند روزی بعدش آدم دپریشن میگیره اما خوب به طور کلی خوبه به نظر من! من که راحت شدم رفت! تو فکر تکرار تجربه هم نیستم ابدا! اما تو فکر کنم خودآزار تری نسبت به من! یعنی قدیما که اینجوری بودی، شاید الآن که دنیا دیده تر شدی خودت رو هم کمتر بیازای!

بیا یه سر ببینیمت! دلمون تنگیده دختر!

/ 1 نظر / 6 بازدید
هارمونی

هه هه! چه دیر دیدم اینو! ولی مرسی! ضمنا من همون بیمار خود آزار قبلی هستم بلکه هم بیشتر!