گيری کرديم ها....
تو دلم که حرص می خورم ياسی می کشونتم به حرف و می گه اينطوری حرص نخور . حرف هم که ميزنم اين گلناز ميگه غر می زنی. بابا تکليف من رو معلوم کنين ُ بالاخره حرف بزنم يا نزنم؟
البته خودم فکر می کنم حرف نزنم بهتره.

/ 4 نظر / 2 بازدید
idless

ولی حرص نخور !!! OK?

idless

بابا !!! من که می گم غرغر های تو در برابر غرغرهای من عددی نيست .... بعدش هم تا دلت به من غر بزن :)

گلناز

اول از همه اينکه اصلا تو خودت نريز. بدترين چيزه....

گلناز

بعدهم ببين با کدوم رفتار تو fresh تری؟؟ول فکر نکنم که غر زدن هم دردی رودوا کنه.راستی دیگه راه دیگه ای وجود نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟