آرین!

- "مامان من میخواهم برم تو حیاط گم شم"
+"چرا؟"
 -"میخواهم برم ماشین بزنه بهم داغونم کنه"
+"چرا؟"
-"میخواهم برم تو خیابون ماشین بزنه بهم"
+"چرا؟"

فکر میکنین چرا؟ آقا شیر و کیک میخواستن یه مقدار در فراهم آوردنش تاخیر رخ داده بود!!!!!!! جزغله نمیدونم اینا رو از کجاش در میاورد!

پ.ن.: سن آرین : دو سال و نیم!

/ 0 نظر / 9 بازدید