پالون خر عوض می‌شه!

با هر تغییر مدیریتی یه بارقه امیدی تو دل همه بچه‌های اینجا روش می‌شه! که البته چندروزی هم بیش‌تر دووم نمیاره!
ما که چشممون آب نمی‌خوره! خیلی خیلی خیلی بخواهد کاری بکنه اینه که شرکت رو تحت فشار بذاره بیمه‌هایی رو که رد نکرده رد کنه! باقی‌اش رو اینم کاری نمی‌کنه ! یعنی سیاست این نیست که بتونه! که اگه بخواهد که بتونه دیگه اینجا مدیر نیست!

/ 0 نظر / 6 بازدید