روز نوشت !

دلم تنگ شده یه روز تو هفته بدون هیچ استرسی، بدون هیچ عجله‌ای بدون .... یه کتاب آشپزی یا یه سایتی چیزی باز کنم و از روش یه غذای جدید بپزم! از اینا که همه وقت آدم رو میگیرن تهش هم آش دهن سوزی نمیشن! دلم برای ایجاد یه محصول جدید تنگ شده !

/ 0 نظر / 5 بازدید