مهاجرت ...

خدای من!

موقع دیدن عکس‌هایش بود! رو بعضی عکس‌هایش یه چیزایی نوشته که من نمی‌فهمم! یهو باهاش مواجه شدم! با اینکه: مهم نیست چقدر شجاعت به خرج دادی، چقدر ریسک کردی برای مهاجرت، برای بچه‌ات یه جهان سومی‌ای که درکش نمی‌کنه! شاید باعث خجالتش باشی اصلاً! هیچ وقت هم شاید نفهمه شاید اصلاً برای آینده اونه که درجه دو بودن رو به جون خریدی و با چنگ و دندون حفظ کردی!

/ 0 نظر / 5 بازدید