نامه سر گشاده!

خانم وارونه عزیز

با توجه به مشکلات تکنولوژی، حدود 2 ساعت دیگه که از خواب زمستونی پاشدم میزنگمتون!

دوستدار شما
خواب زمستونی!

/ 1 نظر / 6 بازدید
وارونه

خواب زمستانی نازنین! ما شما را و ایده های پر مغزتان را با به قربان! قرار 5 شنبه های پایدار و چه بسا افزون! تعارف نیستا! پیغامی کوتاه به دست اندر کاران تکنولوژی: خب نکین دیگه! مجددا قربان شما وارونه پ.ن. عکس ها به ایمیل مذکور فرستاده شد!