آشفتگی فکر ...

برادرانم(خواهرانم) لیوبی، شانگفی، کوانگیو (یاسمن، آزاده) مواظب خواب دیدن خود باشید، بذارید زندگیمون رو بکنیم!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
A man from another world

D:

یاسمن

راستی یادم رفت بگم که شما مراقب رفتار و کردارت باش! والا خواب که خوابه دست من و آزاده نیست! در ضمن: کدوم آزاده؟!