گلناز گلی

گلناز گلی اومده! همچین که انگاری اصلاَ نرفته هیچ وقت!!!!
گلنازی قبل اینکه انگار هیچ وقت نری، ما تو صفیم که ببینیمت هااااا!

/ 1 نظر / 4 بازدید
یاسمن

........