خیلی خری!

من از کلیه عزیزانی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت دارن خواهش میکنم با جدیت بیش تری کار کنند و هر چه سریع تر کلیه نرم افزارها را هوشمند کنند تا بتوان جهت خنک شدگی دل بهشان گفت "خیلی خری"!
چرا که وقتی نرم افزار نفهمد و ناراحت نشود دل نیز از گفتن عبارت فوق خنک نخواهد شد!

/ 1 نظر / 7 بازدید
وارونه

نه که همینجوری خیلی خوب کار میکنن مونده بفهمن که فحش هم میخورن! همون یه ذره کاری رو که دزست انجام میدن رو بی خیال میشن! نه دست اندرکاران لطفا هوشمندشون نکنین! حداقل فحش رو بهشون نفهمونین. تو کدوم کارگری رو دیدی که فحش بدی بهش و کارش رو بهتر انجام بده. کات رو ول میکنه و دستت رو میذاره توی پوست گردو و میره! از من گفتن!