روحانی انتخاب شد، عارف جاودانه!

مهم نیست که اونی که انتخاب کردیم اصلاح طلب نیست! مهم اینه که ما تصمیم گرفتیم با توجه به شرایط انتخابش کنیم و رای ما پیروز بود! مهم اینه که مرد بزرگی به خاطر مصلحت ما و آرمانمون کناره گیری کرد! مهم اینه که " برادر شهیدم، رایت رو پس گرفتم!"

"انتخاب معنادار"مون مبارک!

/ 2 نظر / 7 بازدید
وارونه

:-)