تو کجایی...

کجایی که ببینی دلم اینقده برات تنگ شده....

و نیستی که ببینی وقتی میخواهم بگم "اینقده" دستام رو از دو طرف تا جایی که میشه باز میکنم!

کره خر!

/ 1 نظر / 7 بازدید
کره خر

من همین جام فقط اینترنت ندارم.. میبینی هی خوابت رو میبینم!!! من هم دلم برات تنگ شده ..